Wedstrijdcommissie

Een belangrijke activiteit van een golfvereniging is het organiseren van wedstrijden. De realisatie hiervan ligt in de handen van commissies die zich inspannen voor verschillende doelgroepen binnen de vereniging.

De Wedstrijdcommissie van Golfclub Bentwoud organiseert de weekend wedstrijden en de clubkampioenschappen.
Deze commissie bestaat uit een aantal verenigingsleden die, op basis van vrijwilligheid, in opdracht van het algemeen bestuur van de golfclub de wedstrijdkalender samenstellen en de wedstrijden organiseren.
Gedurende het golfseizoen (april t/m oktober) worden er elke maand twee of drie wedstrijden georganiseerd. In de wintermaanden (november t/m maart) worden wat minder wedstrijden ingepland.

 

De wedstrijden hebben als doel:

 • Opdoen van wedstrijdervaring
 • Behalen of vaststellen golfhandicap 
 • Competitie element waarborgen
 • De onderlinge contacten uitbreiden
 • En vooral: Plezier en gezelligheid bij het golfen bevorderen

 

Het is dus van belang dat er voldoende leden zijn die willen deelnemen aan de activiteiten van de Wedstrijdcommissie.
Iedere wedstrijd staat onder leiding van een team, bestaande uit één of twee commissieleden, geassisteerd door ondersteunende clubleden.

 

De taken van het organiserende team zijn onder meer:

 • Het voor de leden mogelijk maken om zich voor deelname via de website aan te melden.
 • In de week voorafgaand aan de wedstrijd de startlijst samenstellen en bekend te maken.
 • De aanschaf van prijzen en, indien noodzakelijk, overleggen met de wedstrijdsponsors;
 • Het uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden op de wedstrijddag zelf;
 • Het vaststellen van de wedstrijduitslag en het uitreiken van de prijzen.

Reglementen

 • Voor het wedstrijdreglement, klik hier
 • Voor het reglement clubkampioenschappen, klik hier

 

 

De leden van de commissie zijn:

 • Bert van Blitterswijk
 • Cees Wouda
 • Gert van der Hooning
 • Hendrik-Jan de Jong
 • Jack Kingma
 • Marloes Knol
 • Nico de Neef
 • Rick Rijneker
 • Roel Knol
 • Theo Nadort

 

Emailadres wedstrijdcommissie: wc@gcbentwoud.nl