Goede Doelen Wedstrijd 2015

Op zondag 23 augustus speelden we de Goede Doelen wedstrijd. Deze stond in het teken van het fonds van de Nederlandse Gehandicapte Golf (NGG).

De wedstrijdvorm was een Four Ball Better Ball met ¾ handicapverrekening. De wedstrijd stond open voor leden en eventueel introducés. Om voor het landelijk vervolg in aanmerking te komen moest het koppel beide lid zijn van Golfclub Bentwoud en beide een EGA hcp hebben.

Vanaf 09.00 uur druppelden de deelnemers binnen.  Na een donatie van € 10,-- en het in ontvangst nemen van een sleeve ballen ging de wedstrijd vanaf 09.30 van start. In totaal gingen er 20 koppels de baan in.

De weergoden waren ons goed gezind. Het was droog maar er stond een aardig windje. De sfeer was goed en een ieder had er veel zin in. Na ruim 4 uur kwamen de eerste groepen weer binnen. Ja en toen begon het gepuzzel, wie van het koppel had de meeste punten op een hole behaald. Bij het inleveren van de kaarten had de wedstrijdleiding een probleem bij het invoeren van de kaarten. Dus dit was handmatig alles narekenen om zo een eindscore in te kunnen voeren. Ondanks deze problemen kwam de uitslag toch vrij snel nadat de laatste groep binnen was gekomen. Over het geheel was er vrij goed gespeeld.

Als 3e is geëindigd Bert van Vliet met gast dhr. Polman 36 stableford punten

2e  Bert Jonkeren met Cock Verkade 37 stableford punten

1e Mildred Rijneker met gast Inge Arts. 39 stablefordpunten

Daar het winnende koppel niet beide lid zijn van Golfclub Bentwoud mogen de nrs 2 onze club gaan vertegenwoordigen op de landelijke finaledag op de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh op woensdag 14 oktober. Wij wensen Bert en Cock heel veel succes.

 

Het bedrag aan inschrijfgeld van de 20 koppels bedroeg € 400,-- hier bij kwamen nog giften van 3 deelnemers en 1 lid die helaas niet mee kon doen. Zo is er een mooi bedrag van  € 500,-- overgemaakt voor de NGG.