Sponsors

Dames Texas Scramble (drie- of vierbal strokeplay)

dinsdag 12 februari 2019

We spelen deze Texas Scramble in teams van drie of vier personen (afhankelijk van het aantal deelnemers) met een gezamenlijke playing handicap. Degene met de laagste handicap is teamcaptain en houdt de score bij. De spelregels zijn als volgt:

Driebal: allen slaan af; in overleg wordt de beste bal gekozen en de twee teamgenoten pakken hun bal op en plaatsen deze op 10 cm van de gekozen bal. Vanaf dat punt slaat iedereen opnieuw en zo verder totdat is uitgeholed.

Vierbal: allen slaan af; in overleg wordt de beste bal gekozen en de drie teamgenoten pakken hun bal op en plaatsen deze op 10 cm van de gekozen bal. Vanaf dat punt slaan deze drie opnieuw en zo verder totdat is uitgeholed. Degene wiens bal is gekozen slaat telkens een beurt over.

Er zijn dus altijd drie ballen in het spel, ongeacht of u in een drie- of vierbal bent ingedeeld.

De captain noteert niet alleen de score op de kaart, maar tevens van welke speler de afslag was gekozen. Van elke speler dienen tenminste vijf (bij een driebal), dan wel vier (bij een vierbal) afslagen te worden gekozen en genoteerd.

Inschrijven tot zaterdagavond acht uur, hetzij via de website, hetzij via damescommissie@gcbentwoud.nl.

Aanvang wedstrijd 10:00 uur. Melden bij de wedstrijdleiding vanaf 09:30 uur in Restaurant Roest.