Commissie van beroep

De taak van de commissie is:

Als er problemen ontstaan tussen leden of leden en commisies van de club, wordt eerst geprobeerd dit onderling op te lossen. Indien men er niet uitkomt, komt men uit bij de Gedragscommissie. Komen partijen er onderling niet uit, dan kan men de klacht voorleggen bij de Commissie van Bezwaar. Als men ook daar niet tot een goede oplossing komt, staat nog de mogelijkheid van de Commissie van Beroep open om tot een goede oplossing te komen.


De Commissie van Beroep is opgericht om een formele klachtenprocedure te hebben. Niettemin is het de bedoeling om als commissie zo min mogelijk aan de slag te hoeven.

 

Leden:

  • Jan Selles
  • Rutger van Zoest
  • Paul Verbeek