Wintereclectic 2019-2020

Ook dit winterseizoen spelen we weer een serie van 9 wintereclectics en wel op de volgende data:

  • dinsdag 05 november 2019
  • dinsdag 19 november 2019 (afgebroken wegens extreme wateroverlast)
  • dinsdag 10 december 2019
  • dinsdag 07 januari 2020
  • dinsdag 21 januari 2020
  • dinsdag 04 februari 2020 (vervallen wegens wateroverlast)
  • dinsdag 18 februari 2020
  • dinsdag 03 maart 2020 (afgelast, baan gesloten)
  • dinsdag 17 maart 2020 (vervallen, CORONA)

 

 

 

 

     

                                     

 

 

De spelregels zijn als volgt:

 • De spelvorm is strokeplay met een maximum van dubbel par + 1 per hole (dus u noteert maximaal 7 slagen op een par 3 (3+3+1), 9 op een par 4 (4+4+1) en 11 op een par 5 (5+5+1)).
 • De beste score per hole blijft gedurende de hele serie staan, dus heeft u in de eerste ronde een 5 gescoord op A1 en in de tweede ronde een 7, dan blijft voor het klassement de 5 op uw scorelijst staan. Scoort u echter in de derde ronde een par, dan prijkt er een 4 op uw lijst voor de rest van de serie (tenzij u er nog een birdie of (je weet het maar nooit) een eagle weet uit te persen).
 • We lopen steeds dezelfde lussen (A+B), zodat u zich maximaal kunt verbeteren en ook in het geval van wintergreens starten we gewoon vanaf rood.
 • Alle rondes tellen mee voor het klassement, ongeacht of we met zomer- of wintergreens spelen, bijzondere omstandigheden voorbehouden.
 • Uw handicap op 1 november is bepalend voor de hele serie; mocht u in de winter nog qualifying rondes lopen, dan wijzigt uw playing handicap voor onze wintereclectics daardoor niet. De netto score per ronde wordt dus in principe bepaald met inachtneming van deze ‘winterhandicap’. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan in overleg met de betreffende deelnemer worden afgeweken.
 • Bij elke volgende ronde ontvangt u bij uw scorekaart een strookje met de door u gerealiseerde scores in voorgaande rondes, zodat u kunt zien op welke holes u zich nog zou kunnen verbeteren.
 • Er zijn twee klassementen: een klassement voor de A+B lus en een klassement voor de A-lus, zodat ook dames, die slechts 9 holes kunnen of willen lopen, voor het klassement mee kunnen doen met deze serie wedstrijden.
 • Iedereen levert een scorekaart in, dus ook degenen die 9 holes lopen.
 • De inleg bedraagt € 1,00 per persoon, ongeacht of u 18 of 9 holes loopt.
 • Als gevolg van de Corona maatregelen zal de prijsuitreiking op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.