Wintereclectic 2023-2024

Ook dit winterseizoen spelen we weer een serie van 10 wintereclectics en wel op de volgende data:

 

  • dinsdag 31 oktober 2023 (vervallen)
  • dinsdag 14 november 2023 (vervallen)
  • dinsdag 28 november 2023 (vervallen)
  • dinsdag 12 december 2023
  • dinsdag 02 januari 2024
  • dinsdag 16 januari 2024
  • dinsdag 30 januari 2024
  • dinsdag 13 februari 2024
  • dinsdag 27 februari 2024
  • dinsdag 12 maart 2024 (finale)

 

 

 

 

 

 De spelregels zijn als volgt:

 • De spelvorm is strokeplay met een maximum van dubbel par + 2 per hole (dus u noteert maximaal 8 slagen op een par 3 (3+3+2), 10 op een par 4 (4+4+2) en 12 op een par 5 (5+5+2)).
 • De beste score per hole blijft gedurende de hele serie staan, dus heeft u in de eerste ronde een 5 gescoord op A1 en in de tweede ronde een 7, dan blijft voor het klassement de 5 op uw scorelijst staan. Scoort u echter in de derde ronde een par, dan prijkt er een 4 op uw lijst voor de rest van de serie (tenzij u er nog een birdie of (je weet het maar nooit) een eagle weet uit te persen).
 • We lopen steeds dezelfde lussen (A+B of B), zodat u zich maximaal kunt verbeteren en ook in het geval van wintergreens starten we gewoon vanaf rood.
 • Alle rondes tellen mee voor het klassement, ongeacht of we met zomer- of wintergreens spelen, bijzondere omstandigheden voorbehouden.
 • Uw handicap bij uw eerste deelname is bepalend voor de hele serie; mocht u in de winter nog qualifying rondes lopen, dan wijzigt uw playing handicap voor onze wintereclectics daardoor niet. De netto score per ronde wordt dus in principe bepaald met inachtneming van deze ‘winterhandicap’. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan in overleg met de betreffende deelnemer worden afgeweken.
 • Bij elke volgende ronde ontvangt u bij uw scorekaart een strookje met de door u gerealiseerde scores in voorgaande rondes, zodat u kunt zien op welke holes u zich nog zou kunnen verbeteren.
 • We houden twee klassementen bij: een klassement voor de A+B lus voor de 18 holes deelnemers en een klassement voor de B-lus, zodat ook dames, die slechts 9 holes kunnen of willen lopen, voor een klassement mee kunnen doen met deze serie wedstrijden.
 • Iedereen levert een scorekaart in, dus ook degenen die 9 holes lopen.
 • De inleg bedraagt € 1,00 per keer dat u meedoet, ongeacht of u 18 of 9 holes loopt. Verrekening geschiedt achteraf aan het eind van het winterseizoen door overmaking van het door u verschuldigde bedrag.
 • De overall prijsuitreiking vindt (onder voorbehoud) plaats op dinsdag 26 maart 2024.