Gedragscommissie

De taak van de commissie is:

De gedragscommissie is bedoeld voor klachten over leden, aldus de statuten.
Een klacht moet (door bestuur of commissie) binnen 30 dagen na betreffende incident worden ingediend bij de gedragscommissie.

 

 

Toelichting:

We gaan er van uit dat de leden in de vereniging eerst met elkaar een oplossing voor een probleem zoeken. Mocht de situatie te ingewikkeld of te onplezierig zijn, dan kan u zich melden bij de commissie die het meest voor de hand ligt, gelet op het incident. Dus de wedstrijdcommissie ingeval van een wedstrijd, enzovoorts, of u meldt het aan het bestuur in geval er geen commissie betrokken is. Geef die commissie de gelegenheid de relatie weer te herstellen met de ander, de groep, of de persoon van buiten. En lukt dat niet, vraag de commissie dan een klacht in te dienen namens jou als lid.

 

De leden van de gedragscommissie zijn:

- Odette Zonneveld (voorzitter)
- Onno Bordewijk

- Peter Krekel