Heren Uitgaansdag 2020

Heren Uitgaansdag 3 augustus 2020

Ondanks alle Corona-perikelen is het de Herencommissie van GC Bentwoud toch gelukt ook dit jaar weer een uitgaansdag te organiseren. Deze keer is de keuze gevallen op Golfclub Kleiburg te Brielle, een golfbaan uit het verband Samenwerkende Golfclubs West Nederland.

De commissie is er in geslaagd ook in deze 1,5 m periode een goed arrangement overeen te komen. Dit houdt in:

  • Ontvangst met koffie of thee + iets lekkers
  • 18 holes spelen
  • Na afloop 2 drankjes + iets hartigs
  • Dagschotel met keuze uit vlees of vis inclusief een drankje
  • Kopje koffie of thee ter afsluiting

De kosten voor het hele arrangement: € 75.00.

Degenen die niet deel wensen te nemen aan de dagschotel betalen € 57,50.

N.B. Voor de drankjes die in het arrangement zijn begrepen, kunt u kiezen uit het standaard assortiment. Voor drankjes die hier buiten vallen geldt, evenals voor eventuele extra drankjes, dat u deze zelf dient af te rekenen aan de bar.

Wij zijn verplicht bovenvermelde kosten in één keer af te rekenen. Derhalve worden deelnemers verzocht, na aanmelding via de site, het verschuldigde bedrag vóór uiterlijk 24 juli 2020 over te maken op de rekening van de penningmeester van de Herencommissie, t.w.

Rekeningnummer:     NL08 INGB 0001 5270 44

t.n.v.:                          E.A.T. Overdijk

o.v.v.:                         Heren uitgaansdag 3 augustus 2020

De deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom in de voor ons gereserveerde ruimte in het restaurant, waar zij zich vervolgens te goed kunnen doen aan een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Om 13.05 uur zal de eerste groep van start gaan. Na afloop van uw ronde, scorekaart geheel ingevuld inleveren bij de wedstrijdleiding.

Het streven is om rond 19.00 uur aan tafel te gaan en tegen 21.00 uur een prachtige uitgaansdag af te sluiten.

Wij, leden van de Herencommissie, hebben er zin in. U ook ?  Schrijf dan snel in via de wedstrijd kalender, want het aantal deelnemersplaatsen is beperkt tot 24. Toewijzing tot deelname vindt plaats op datum van inschrijving.

 

Adres:  Golfclub Kleiburg

             Krabbeweg 9

             3231 NB Brielle

 

Tel.:      0181-417336