Spelregels 2021

 • De competitie duurt van 1-4-2021 t/m 17-10-2021.
 • Iedere wedstrijd bestaat uit een 9-holes stableford.
 • Wanneer een deelnemer een handicap van boven de 40 heeft krijgt hij/zij maximaal 22 slagen mee vanaf rood (dame) of geel (heer).
 • De whs handicap bij inschrijving blijft het hele seizoen leidend voor het aantal slagen wat je mee krijgt.
 • Wanneer 2 spelers besluiten om 18 holes te lopen dan geldt de uitslag van de eerste lus (negen holes).
 • De uitdager maakt een op een afspraak met de gedaagde en boekt starttijd, lus en datum en eventueel een buggy en geeft dan pas de geplande wedstrijd door via de app Laddercompetitie 2021. Na afloop geeft hij/zij ook de uitslag door via deze app. wij houden alles bij wat via deze app gemeld  is.
 • De gedaagde mag niet meer dan twee keer weigeren zonder plausibele reden.
 • Je mag iemand uitdagen die tot maximaal 5 plaatsen boven je staat.
 • Alleen bij winst van de uitdager wisselen de spelers van positie op de ladder.
 • Geef langdurige ziekte en vakanties door via de app
 • Vanuit de app kan je via deze link altijd naar de meest actuele stand die op de website staat (je moet wel je emailadres en password ingeven), https://www.gcbentwoud.nl/commissies/laddercommissie/stand-laddercompetitie-2021. Ik zal ook zo vaak mogelijk screenshots van de actuele stand in de app zetten.
 • Zondag 17 oktober wordt de laatste wedstrijd gespeeld voor de ladder. De week hierna zal er via een putting contest bepaald worden wie de finale gaat spelen tegen de nummer 1 van dat moment. 

 De uiteindelijke winnaar van deze laddercompetitie ontvangt een wisseltrofee en een cadeaubon en de verliezend finalist ontvangt ook een cadeaubon. De nummers 1 t/m 6 ontvangen een sleeve (gekleurde) ballen. De prijsuitreiking vind doorgaans plaats op de sluitingsdag van de golfclub!

Veel speelplezier allemaal en wanneer je nog vragen hebt dan kan je die gewoon via een persoonlijk bericht naar ons sturen of bellen  Rob Siemer 06-24267649 of Ronald Aproian  06-41372110.

For our English (speaking) members. It's converted by Google translate so don not shoot the messenger! 

Rules of the game 2021
The competition will run from 4/1/2021 to 10/17/2021.
Each game consists of a 9-hole stableford.
When a participant has a handicap of over 40, he/she gets a maximum of 22 strokes from the red tee (woman) or yellow tee (man).
The whs handicap at registration remains leading throughout the season for the number of strokes that you get.
If 2 players decide to run 18 holes, the result of the first loop (nine holes) applies.
The challenger makes an appointment with the defendant and books the start time, loop and date and possibly a buggy and only then passes on the planned match via the Ladder Competition 2021 app. Afterwards, he/she also passes on the results via this app. I keep track of everything reported via this app.
The defendant may not refuse more than twice for no plausible reason.
You may challenge someone who is up to 5 places above you.
Only when the challenger wins, the players change positions on the ladder.
Report long-term illness and holidays via the app
From the app you can always go to the most current standing on the website via this link. https://www.gcbentwoud.nl/commissies/laddercommissie/stand-laddercompetitie-2021. I will also put screenshots of the current stand in the app as often as possible.
The last game for the ladder will be played on Sunday 17 October. The following week, a putting contest will determine who will play the final against the number 1 of that moment.
The final winner of this ladder competition will receive a challenge trophy and a gift card and the losing finalist will also receive a gift card. The numbers 1 to 6 receive a sleeve of (colored) balls. The award ceremony usually takes place on the closing day of the golf club! Have fun, everyone and if you have any questions you can just send me a personal message or call 06-24267649.


Gr Rob Siemer