Spelregels 2022

 • De competitie duurt van 1-4-2022 t/m 16-10-2022.
  Er staan nog een aantal spelers in de whatsapp groep van 2021 die inmiddels is gewijzigd in 2022. Iedereen die hier in staat hoeft niets te doen. Wil je niet meedoen in het nieuwe seizoen verwijder jezelf dan uit de app Laddercompetitie 2022.
 • Iedere wedstrijd is qualifying en moet aan het eind v.d. wedstrijd worden ingevoerd in de Golf.nl app en vervolgens wederzijds worden goedgekeurd. De wedstrijd is 9-holes stableford.
 • De whs handicap bij inschrijving bepaald de stand op de eerste ladder van 1-4-2022.
 • Wanneer 2 spelers besluiten om 18 holes te lopen dan geldt de uitslag van de eerste lus (negen holes).
 • De uitdager maakt een op een afspraak met de gedaagde en boekt starttijd, lus en datum en eventueel een buggy en geeft dan pas de geplande wedstrijd door via de app Laddercompetitie 2022. Na afloop geeft hij/zij ook de uitslag, zoals berekend door golf.nl door, via deze app. Wij houden alles bij wat via deze app gemeld  is.
 • De gedaagde mag niet meer dan twee keer weigeren zonder plausibele reden.
 • Je mag iemand uitdagen die tot maximaal 5 plaatsen boven je staat.
 • Alleen bij winst van de uitdager wisselen de spelers van positie op de ladder.
 • Geef langdurige ziekte en vakanties door via de app. Om mee te doen voor de prijzen moet je minimaal 3x gespeeld hebben.
 • Vanuit de app kan je via deze link altijd naar de meest actuele stand die op de website staat (je moet wel je emailadres en password ingeven), https://www.gcbentwoud.nl/commissies/laddercommissie/stand-laddercompetitie-2022. Ik zal ook zo vaak mogelijk screenshots van de actuele stand in de app zetten.
 • Zondag 16 oktober wordt de laatste wedstrijd gespeeld voor de ladder. De week hierna zal er via een putting contest bepaald worden wie de finale gaat spelen tegen de nummer 1 van dat moment. 

 De uiteindelijke winnaar van deze laddercompetitie ontvangt een wisseltrofee en een cadeaubon en de verliezend finalist ontvangt ook een cadeaubon. De nummers 1 t/m 6 ontvangen een sleeve (gekleurde) ballen. Er is ook een sleeve ballen beschikbaar voor degene die de meeste wedstrijden heeft gespeeld in de laddercompetitie. De prijsuitreiking vind doorgaans plaats op de sluitingsdag van de golfclub!

Veel speelplezier allemaal en wanneer je nog vragen hebt dan kan je die gewoon via een persoonlijk bericht naar ons sturen of bellen  Rob Siemer 06-24267649 of Ronald Aproian  06-41372110.

For our English (speaking) members. It's converted by Google translate so don not shoot the messenger! 

The competition lasts from 1-4-2022 to 16-10-2022.
Every match is qualifying and must be at the end of the game. match entered in the Golf.nl app. The competition is 9-hole stableford.
The whs handicap at registration determines the position on the first ladder from 1-4-2022.
When 2 players decide to run 18 holes, the result of the first loop (nine holes) applies.
The challenger makes an appointment with the defendant and books a start time, loop and date and possibly a buggy and only then communicates the planned match via the app Ladder Competition 2022. Afterwards he / she also gives the result, as calculated by golf. nl through, through this app. We keep track of everything reported via this app.
The defendant may not refuse more than twice for no plausible reason.
You can challenge someone who is up to 5 places above you.
Only when the challenger wins do the players switch positions on the ladder.
Report long-term illness and vacations via the app.
From the app you can always go to the most current position on the website via this link (you must enter your email address and password), https://www.gcbentwoud.nl/commissies/laddercommissie/stand-ladder cup competition-2022. I will also put screenshots of the current status in the app as often as possible.
The last game for the ladder will be played on Sunday, October 16. The following week, a putting contest will determine who will play the final against the number 1 of that moment.
The eventual winner of this ladder competition will receive a challenge trophy and a gift voucher and the losing finalist will also receive a gift voucher. Numbers 1 to 6 receive a sleeve of (colored) balls. The award ceremony usually takes place on the closing day of the golf club!

Have fun playing everyone and if you have any questions you can just send them to us via a personal message or call Rob Siemer 06-24267649 or Ronald Aproian 06-41372110.