Vijf jaar Golfclub Bentwoud

Lid vanaf het eerste uur, Ad Verdel over vijf jaar golfclub Bentwoud en zijn bijdrage aan de club vanuit de regel- en handicapcommissie

door Virginia den Breems

 

De oprichting van golfclub Bentwoud begon met een uitnodiging van Huibert Verschoor en andere aandeelhouders aan Pans en Tom Cliteur (eerste en vierde persoon op de foto). Zij vormden het tijdelijke bestuur van de nog op te richten golfclub Bentwoud. Op 26 juli 2010 werd de club notarieel opgericht. Kort daarna werd de ledenwerving gestart en als stimulans werden de eerste leden  aangemerkt als ‘founding members’.

 

Startperiode

De ontwikkeling van het ledenbestand ging aanvankelijk schoorvoetend. De reden hiervan was dat de nieuwe leden een substantieel bedrag als inschrijfgeld moesten betalen. In oktober 2010 telde de club nog maar een twintigtal leden. “Niet echt een vliegende start …..”, aldus Ad Verdel, zelf founding member nummer 13.

 

Eerste clubwedstrijd

 

“In januari 2011 werd een ‘nieuwjaarsborrel’ georganiseerd en leerden de founding members elkaar kennen”, vertelt Ad: “Daar werd de stand van zaken van de baan besproken en wat er geregeld moest worden voor een actieve vereniging.

Vervolgens vond 30 juli 2011 de eerste clubwedstrijd plaats op de net geopende Par 3/4 baan. Vijftien clubleden waren van de partij. Op de foto zijn verschillende leden te herkennen die zich nog dagelijks actief inzetten voor de club”.

 

Regel- en handicapcommissie

Dat Ad plaatsnam in de regel- en handicapcommissie was geen toeval. Ad golft al ruim 25 jaar. Zeven jaar was Ad actief bij golfbaan Delfland waar hij GVB-examinator was voor zowel het praktijk- als het theorie-examen. “Als lid vanaf het eerste uur werd ook gekeken naar de kennis en vaardigheden van de leden en hoe zij daarmee konden bijdragen aan de club. Voor mij, Boudewijn Rip en Paul Jongman werd het de regel- en handicapcommissie”, verhaalt Ad: “Niet iedereen had overigens golfervaring. Founding member nummer 7, Bert Bosch, destijds fractievoorzitter van D66 in Rijnwoude had nog nooit een golfclub vastgehouden, maar had zich in de politiek sterk gemaakt voor het Bentwoud en de golfbaan, waardoor hij het passend vond om als één van de eerste, lid te worden.

 

Harmonie

Ad: “De club koos ervoor om het clublidmaatschap toegankelijker te maken via een lager inschrijfgeld/contributie in combinatie met concurrerende rondenkaarten zoals de baan nu kent”. Daarmee kwam de ledengroei in een versnelling en groeide de club van 2012 (45 leden) naar thans 300 leden. De ambitie van 600 leden zou in dit tempo binnen enkele jaren haalbaar moeten zijn.

 

Samenspel

Verder is goed samenspel gewenst tussen ‘de baan’ en de ‘handicap & regel commissie’.

De inrichting van de baan in relatie tot de golfregels vraagt regelmatig overleg met het baanmanagement. Soms zijn compromissen nodig om het ‘kostenbelang’ en het ‘regelbelang’ met elkaar te matchen. Een voorbeeld is de markering van waterhindernissen op Bentwoud, waarbij de kleur van de markering de kwaliteit van de waterhindernis aangeeft en niet de grens van de waterhindernis. Voor het afbakenen van de waterhindernisgrenzen met paaltjes zouden er honderden paaltjes nodig zijn die het werk van de greenkeepers veel lastiger zou maken en dus duurder.

 

Drie kwartier per dag

Ad is verantwoordelijk voor het handicap-deel van de regel- en handicapcommissie. Zo controleert hij de invoer Q- en wedstrijdkaarten in het Telegolf programma. Ook neemt hij regelmatig een steekproef aan de hand van het register, of iedereen wel zijn kaarten invoert. Dit ter voorkoming van ‘resultaatselectie’ (bijv alleen maar de beste scores invoeren). “Deze taak en de berichten erom heen kost me al gauw zo’n 30-45 minuten per dag”, wijdt Ad uit. Verder houden zij zich als commissie bezig met het verhogen van het niveau van de regelkennis onder de clubleden door het organiseren van een regelquiz, de regelavonden en het reglementair inrichten van de baan. “Dit jaar willen we starten met ambulante regelhulp bij belangrijke wedstrijden, maar ook het organiseren van meer interactieve regelavonden.”

 

Een draak van een hole

Golfers die regelmatig komen op Bentwoud moet het zijn opgevallen dat de stroke indexen van de holes in april 2014 zijn veranderd. De regel- en handicapcommissie was hiervoor verantwoordelijk. “Op basis van een groot aantal scorekaarten is gekeken naar de verschillende scores per hole. Zo bleek dat de par 3 van Westwoud (C8) een gemiddelde score te hebben van boven de 4 slagen. Een draak van een hole! ”meent Ad: “ Daarop heeft C8 een stroke index gekregen van 1 respectievelijk 2, terwijl het daarvoor een index had van 9 resp.10. Dit sluit veel beter aan bij de beleving van de spelers.”

 

Schitterend decor

Naast een draak van hole benoemt Ad ook zijn favoriete holes. Dat zijn A3 en B6. “Schitterend grote bosschages, verschillende tinten groen en mooi dat water langs de hole. Dat zijn holes in een prachtig decor!” En onze jonge baan belooft nog veel mooier te worden.

Bovendien spreekt Ad niet alleen voor zichzelf. Als marshal heeft hij ook contact met honderden enthousiaste  spelers die van heinde en ver naar onze  baan komen en zeer lovend over Bentwoud spreken.

 

Kortom:

Bentwoud heeft alle potentie om positief naar de volgende vijf jaar te kijken!