Ereleden en leden van verdienste

Golfclub Bentwoud erkent bijzondere leden. Een erelid wordt voorgedragen aan en  benoemd met instemming van de Algemene ledenvergadering. Een lid van verdienste wordt voorgedragen door leden aan het bestuur of erkent door het bestuur. In beide gevallen heeft het betreffende lid bijzonder veel voor de club gedaan op basis van vrijwillige inzet.

Erelid golfclub Bentwoud

2017 E. (Eddy) Langkamp

Lid van verdienste golfclub Bentwoud

2019 R. (Rini) Hartman-Dekker
2019 R.G. (Rick) Rijneker
2019 A. (Ad) Verdel