Ik heb een onbeperkt speelrecht en kan maar lastig boeken.. wat is er aan de hand?

Deze vraag krijgen we als Club regelmatig en hebben we voorgelegd aan de Baan. Daarop komt de volgende reactie:

 

“Het is inderdaad erg druk op onze baan.
Er zijn doordeweeks altijd een week vooruit nog wel starttijden beschikbaar. Dat het lastig boeken is, komt vooral door de korte ‘daglichtvensters’ in deze periode van het jaar en het feit dat er in 2ballen gespeeld moet worden. Er zijn momenteel (begin januari) slechts zo’n 400 plekken (200 starttijden tussen 8.00 en 15.00 u) beschikbaar. In de zomer zijn dat er (tussen 7.00 en 21.00 u met 3ballen) al snel 3x zoveel, nl. 1.200. Daarnaast komt het ook door de toegenomen interesse in golf, dat een van de weinige activiteiten is, die nog wel toegestaan zijn, in deze tijd van corona.

Om iedereen gelijke kans te bieden en in geval van nieuwe overheidsmaatregelen de baanplanning snel ‘leeg’ of ‘gewijzigd’ te hebben, kan er max. 7 dagen vooruit geboekt worden. Hierop geldt 1 uitzondering, nl. de 85 zakelijke leden van Bentwoud. Zij kunnen 9 dagen vooruit boeken. In die twee extra dagen zien we dat dat gemiddeld per dag zo’n 3 starttijden betreft. Verder worden dagelijks starttijden bezet door de evenementen die de baan of de wedstrijden die de golfclub organiseren, maar wij houden dit in de regel beperkt tot 1 evenement per dag.

Wie staan er dan op de baanplanning? Dat zijn in 80% van de gevallen rondekaarthouders.

Is er dan geen enkele mogelijkheid om te boeken? Jawel! Allereerst is het slim om vooruit te plannen en je starttijd 7 dagen vooruit te boeken, maar wel om 8.00 uur ’s morgens, zeker als het ’t weekend betreft. Verder vallen er een dag vooraf en op de dag zelf nagenoeg altijd starttijden vrij.
Een andere optie is om je in te schrijven voor een evenement van de baan (bijv. golfcafe) of een wedstrijd van de club, zodat je niet zelf achter je starttijd aan hoeft.

En bedenk, de kortste dag ligt achter ons. Iedere week komen er extra starttijden bij!”

 

Inmiddels heeft de Baan naar aanleiding van de verlenging van de lockdown besloten alleen nog het spelen van 9 holes mogelijk te maken. Voorts wordt de baanplanning op wisselende tijden 7 dagen van tevoren opengezet. 

 

 

We hebben met de Baan verschillende opties besproken, maar we stellen vast dat er geen simpele oplossing voor de huidige starttijden problematiek.
Het is een gegeven dat door de corona-maatregelen, die alleen nog twee ballen toestaan, de baan-capaciteit met de helft is gereduceerd. Vooral in de wintermaanden heeft dat grote consequenties voor het aantal starttijden.
We begrijpen dat het een hard gelag is voor onze leden die allemaal een rondekaart hebben aangeschaft en nu moeilijk aan een starttijd kunnen komen. Maar hopelijk kunnen met de nieuwe maatregelen meer leden van hun speelrecht gebruik maken.

Gelukkig worden de dagen alweer langer en daardoor nemen de starttijden weer toe. En wellicht kunnen de coronamaatregelen ook weer versoepeld worden zodat we spoedig weer normaal een starttijd kunnen boeken op het moment wanneer het ons uitkomt.

 

Wel willen we jullie vragen om het volgende te overwegen:

  • Ga nooit alleen spelen: zoek een maatje die met je meespeelt.
  • Boek niet en bij een wedstrijd van de club en een losse flight op de zelfde dag. Je maakt het anderen moeilijk om te boeken en de wedstrijdcommissie heeft er veel extra werk om de wedstrijd optimaal te laten verlopen.
  • Kijk gedurende de week of er starttijden vrij gekomen zijn. Uit ervaring blijkt dat men regelmatig een tijd teruggeeft.
  • Uit solidariteit aan anderen geef je de tijd die je niet speelt zo spoedig mogelijk terug.