Wereld Handicap Systeem (WHS)

Het is de meesten van jullie al bekend dat er per 1 januari 2021 een nieuw handicapsysteem ingevoerd gaat worden, het World Handicap System (WHS). Dit systeem van handicapberekening gaat het bestaande EGA-systeem vervangen.

 

Het is aan de Handicap- en Regelcommissies van de golfclubs om dit nieuwe systeem bij de leden te introduceren. De NGF heeft inmiddels nieuwe informatie bekend gemaakt met betrekking tot de overgang van het EGA- naar het WHS-systeem. Er komt een transitieperiode die loopt van december 2020 tot 1 maart 2021. In deze periode is de EGA-handicap nog steeds leidend terwijl vanaf 4 januari 2021 op de achtergrond de nieuwe WHS-handicap meedraait en op de digitale ledenpas zichtbaar is. Zie voor de details ngf.nl/whs en klik door naar transitieperiode. Per 1 maart 2021 wordt de WHS-handicap leidend en verdwijnt de EGA-handicap ook van de digitale pas.

 

Onder andere is het volgende leuke weetje te lezen op golf.nl/whs :

 

In het nieuwe World Handicap System kunnen spelers ook qualifying ronden en wedstrijden spelen over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes. Nu kan je alleen 9 of 18 holes qualifying ronden en wedstrijden spelen, maar volgend jaar dus ook over alles wat er tussen zit. De gedachte hierachter is dat het ook mogelijk moet zijn om een qualifying score in te leveren als het niet lukt om een 18-holes ronde te spelen, bijvoorbeeld vanwege (dreigend) onweer of intredende duisternis. Of om een qualifying 12-holes ronde of wedstrijd te spelen als dat handig is bij een bepaalde golfbaan, bijvoorbeeld omdat hole 12 bij het clubhuis uitkomt (of een 14-holes ronde als hole 14 bij het clubhuis eindigt).

 

Hoe het tellen dan precies gaat kun je ook vinden op golf.nl/whs.

 

WHS

 

Centraal hierbij staat de website golf.nl/whs waar alle informatie over het nieuwe systeem te vinden is. Er is dus een zekere mate van zelfstudie noodzakelijk om het nieuwe systeem te doorgronden.

 

De H&R Commissie adviseert om hier een begin mee te maken om te kunnen begrijpen hoe de handicapberekening in het nieuwe systeem plaatsvindt.

 

Er zullen ongetwijfeld vragen naar boven komen en de H&R Commissie moedigt de leden aan om deze vragen te stellen aan de Handicap- en Regelcommissie. Vragen van algemeen belang zullen door de Commissie onder de leden worden verspreid samen met de antwoorden. Het heeft geen zin om individueel met de NGF contact op te nemen, u zult worden terugverwezen naar onze commissie.

 

De H&R Commissie wijst op de volgende punten:

  1. De berekening van de nieuwe WHS handicap neemt het gemiddelde van de 8 beste scores van de laatste 20. Er wordt teruggekeken naar scores vanaf 2016.
  2. Het is dus van belang om in ieder geval 20 scores (vanaf 2016) te hebben om een WHS handicap te krijgen die het beste aansluit bij de huidige EGA handicap.
  3. Ook in het geval van minder dan 20 scores berekent het WHS systeem een nieuwe handicap. Deze kan dan meer afwijken van de huidige EGA handicap.
  4. In geval van het lopen van een individuele ronde is het van belang dat de marker de score dezelfde dag nog goedkeurt. Want alleen dan telt de score mee in de beoordeling van de weersomstandigheden waaronder werd gespeeld en de baanconditie. Deze berekening heet de PCC (Playing Conditions Calculation) en wordt in de nacht volgend op de speeldag uitgevoerd over alle goedgekeurde scores van die dag.
  5. Het zag er naar uit dat de nieuwe software voor de berekening van de WHS handicap tegen eind november/begin december 2020 gereed zou zijn. Vanaf dat moment zouden alle leden hun nieuwe WHS handicap op de digitale pas kunnen zien. Helaas is dat iets later geworden: sinds 4 januari is de WHS handicap beschikbaar in o.a. de web app van Golfclub Bentwoud.