Van Veenweide tot Golfbaan

Om wat meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis van de baan heb ik geprobeerd mijn licht op te steken bij Fons. En het volgende ben ik te weten gekomen, al blijkt het lastig tot moeilijk om sommige wat gevoelige momenten uit die pioniersperiode te verwoorden en personen met naam te vermelden.

 

Met het concreter worden van de plannen om een heus bos aan te leggen groeiden ook de plannen om het gebied met de aanleg van een golfbaan een nog grotere recreatieve invulling te geven. Uiteindelijk is het met de inbreng van een trio ’doorzetters’ en een achttal niet met name te noemen investeerders gelukt om het akker- en weideland in die richting om te toveren.

 

Foto: Hole B7 - nog boomloos

 

Ergens in het begin van de 21e eeuw zijn de eerste concrete plannen al op tafel verschenen: tot 2008 zijn er vele besprekingen gevoerd tussen die doorzetters, de Provincie en de eigenaren van de 100 ha die de toekomstige baan -volgens de ontwerptekeningen van architect Jol- moest beslaan. Nog tijdens de aanleg overleed een van de drie ’musketiers’. Diens zeer goede vriend, onze eigen slager Fons, voelde het als zijn ereplicht het trekken van de kar op zich te nemen. Volgens eigen zeggen had hij wat minder verstand van financiën, maar genoeg van het leiden van bedrijf. En misschien ook wel voldoende voor het leiden van dit project! Reden waarom in die fase voor de uiteindelijke realisering, gesproken kon worden van een financiële eb- en vloedbeweging. Volgens Fons meestal meer eb dan vloed! Er moest niet alleen steeds meer geld bij.... de landeigenaren moesten ook te hulp schieten door de afgesproken erfpacht te verlagen. En ook de firma die de aanleg verzorgde deed wat van de prijs af. De bouw van Roest dreigde zelfs te worden gestaakt omdat de bouwers geen geld op hun rekening zagen bijgeschreven… Een tweede ’voortrekker’ werd aangesteld als directeur van golfbaan Bentwoud en het weide- en akkerland begon de contouren te krijgen van een golfbaan.

 

Volgens de investeerders is er jaren geen winst gemaakt, en als dat al het geval was werd er direct geïnvesteerd in de baan. Ondanks de problemen die er zijn geweest was in juni 2011 de eerste ronde op de eerste lus een feit!

 

 

Hoe het in finesse allemaal precies geregeld is bleef voor mij een lastig te beschrijven fenomeen, maar wat ik er met weinig woorden van kan maken, is dat de firma Vermaat, de huidige cateraar van Roest, en het bedrijf AHA de Man (greenkeeping!) al vroeg in het proces zijn betrokken om het gehele project uiteindelijk af te kunnen ronden… In juli 2011 werd de baan officieel geopend.

 

(Tekst: Roy Nolten)