Van Veenweide tot Woud

In het bosarme en dichtbevolkte westen van Nederland is een tekort aan recreatiegebied, zo wordt in de tachtiger jaren van de vorige eeuw vastgesteld. Om aan die groeiende behoefte te voldoen, ontstaat in die jaren een plan om veenweidegebied te ’bebossen’ en zodoende een groot aaneengesloten bos- en recreatiegebied te ontwikkelen.

 

 

Zo’n gebied met een geplande omvang van 1300 ha, zou moeten ontstaan binnen de vierhoek Benthuizen, Boskoop, Moerkapelle en Zoetermeer. Een gebied met bos en veel ruimte voor recreatie. Twintig jaar is uiteindelijk aan de uitwerking van de plannen gewerkt en op 25 mei 2009 kan de eerste boom worden geplant. In 2012 is door de Provincie 750 hectare aangekocht waarvan nog maar 250 hectare beplant met bomen. In 2016 wordt de inrichting afgerond en staan in het gebied van ruim 800 hectare bijna 2,5 miljoen boompjes. En zie hoe ze inmiddels gegroeid zijn… In het gebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer, ligt een Nationaal Kinderbomenbos: er groeien geboortebomen voor nieuwe wereldburgers en levensbomen voor kinderen die overleden zijn. Dat wisten jullie waarschijnlijk ook nog niet…

Maar wat jullie in ieder geval wel weten… er ligt ook een golfbaan, van ruim 100 ha!

 

Wil je meer weten over het Bentwoud? Bezoek de website van Staatsbosbeheer!