Sponsors

Mei 2020 - Van de baan

Wat gebeurde er allemaal op de baan?

Van de ‘gelegenheid’ is door de baan gebruik gemaakt om, buiten het reguliere onderhoud door greenkeeping dat gewoon doorgang vond, een aantal klussen aan te pakken, Zo is de drivigrange aangepakt. Er is een drainagesysteem gecreëerd door het aanbrengen van zand, ja veel zand, in de vorm van zandkolommetjes waardoor bij natte periodes water nu supersnel de grond in gaat en het handmatig ballenrapen tot het verleden zal behoren. En als we het hebben over veel zand, moeten jullie denken aan zo’n zeventig! vrachtwagenladingen…

Verder zijn met hulp van de marshals in de hele baan, dus 27 holes, de divots gerepareerd door losliggende plaggen te verwijderen en de kale plek in te zaaien met zand/zaadmengsel. Daarbij ging het over meer honderd tot honderdvijftig divots per hole! Ook zijn harken vervangen of gerepareerd, hindernispaaltjes gecontroleerd en de tegels op de tees geschilderd.

Greenkeeping is ook druk in de weer geweest met het restaureren van alle bunkers en het aanbrengen extra/nieuwe drainage. Medewerkers van de baan en Roest hebben de terrassen en directe omgeving grondig ontdaan van onkruid en andere ongewenste ‘troep’. De baan ligt er dus picobello bij!! Dat is door ondergetekende op woningsdag stiekem geconstateerd.

In de uren dat greenkeeping niet in de baan bezig was, zoals einde van de middag en de weekends, hebben een aantal marshals surveillancerondjes gereden. Dit om erop toe te zien dat er niet illegaal werd gegolfd of over de banen werd gewandeld. Het is spijtig te moeten melden dat er een aantal leden van onze golfclub in de baan, in rough en plantvakken, zijn betrapt op het aanvullen van hun ballenvoorraad.

 

Wat zijn de plannen voor de nabije(?) toekomst?

 

Op donderdag 16 april heeft er een digitale briefing plaatsgevonden van de directie en het marshalcorps. Daarbij zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:

 • De baan is in gesprek met o.a. NGF en GVN om een protocol voor opening van de banen voor te bereiden. Er is voorzichtige hoop dat bij versoepeling van de maatregelen de banen onder nog te vast te stellen restricties weer open mogen. Enkele van die strikte maatregelen zouden kunnen zijn:
  • maximale flightgrootte; bijvoorbeeld drie of zelfs maar twee;
  • toelating op de parkeerplaats zo kort mogelijk voor de starttijd; dat houdt in parkeren, lopen naar receptie, evt. spullen uit locker halen etc.;
  • niet inhalen op de baan;
  • voorlopig ook geen buggy’s in de baan.
 • Daarbij zal nog bekeken moeten worden of en hoe e.e.a. georganiseerd moet worden. Denk daarbij aan:
  • het beveiligen van de lockerruimte tegen opstopping;
  • niet blijven hangen na de ronde;
  • de drivingrange eventueel openstellen met extra afstand tussen de matten.

Er valt natuurlijk nog veel meer te regelen, voor te bereiden en te organiseren! Zodra daar wat meer over bekend wordt zullen we jullie daarover op de hoogte brengen!

 

De baan is er klaar voor!

Alles is al in gereedheid gebracht voor het nieuwe golfseizoen, kijk maar: