Kennismaken met de nieuwe golfregels!

dinsdag 9 oktober 2018

Het is eindelijk zover! Kennismaken met de nieuwe golfregels!
De Handicap- en Regelcommissie nodigt alle leden van Golfclub Bentwoud uit tot het bijwonen van een regelavond om kennis te nemen van de nieuwe golfregels die per 1 januari 2019 van kracht worden.
De Commissie heeft (voorlopig) vier avonden gepland en wel op 22 en 26 november 2018 en op 24 en 28 januari 2019. Voor iedere avond geldt: inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Locatie Roest.
Het aantal deelnemers is per avond begrensd op 40. Als u zich via de wedstrijdkalender opgeeft kunt u direct zien of uw plaats gereserveerd is.
De wedstrijdkalender voor 2019 wordt in de loop van november bekend gemaakt. Dan zijn de januari-avonden via de wedstrijdkalender te boeken.
Mochten deze avonden, wegens grote belangstelling, niet toereikend zijn dan zullen meer avonden worden gepland in de eerste helft van februari 2019.
Aanmelding kan via de wedstrijdkalender (het liefst), maar een mail naar hcpcommissie@gcbentwoud.nl volstaat ook.
H&R Commissie
Golfclub Bentwoud