Gezocht bestuurslid en vz redactieraad

zondag 10 maart 2019

Het bestuur zoekt twee vrijwilligers die zich willen inzetten voor de club. Voor het bestuur van onze golfclub zoeken wij een algemeen bestuurslid die de missie en doelstelling van de club een warm hart toedraagt. Ook zoekt de club een voorzitter van de redactieraad met gevoel voor communicatie en een proactieve houding.

Algemeen bestuurslid

De club zoekt een algemeen bestuurslid die zich kan inleven in verschillende groepen golfers en enthousiast aan de slag wil om de golfclub verder te ontwikkelen.
Werkzaamheden
Het bestuur heeft elke (ongeveer) maand een bestuursvergadering op de club en voor overige werkzaamheden ben je gemiddeld zo’n 2 uur per week bezig voor de club, naargelang de portefeuilles. Een bestuurslid is zichtbaar binnen de club en is derhalve ook op verschillende gelegenheden aanwezig, zoals de nieuwjaarborrel, openingswedstrijd en vergaderingen met commissie en bestuur.
Profielschets
Een bestuurslid:
- Is actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoeren van het beleid van de organisatie
- Weet de belangen van de club en de clubleden te behartigen
- Draagt bij aan de teamgeest en betrokkenheid binnen het bestuur
- Betrokken bij de verschillende commissies en activiteiten van de club
Interesse?
Spreek deze functie voor algemeen bestuurslid je aan, meld dan je interesse via info@gcbentwoud.nl. Meer weten, vraag een van de bestuursleden of stuur een e-mail.

Voorzitter van de redactieraad

De club zoekt ook lid die zich actief wil inzetten voor de communicatie van de club. Binnen de club is een redactieraad actief, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende commissies. In de redactieraad worden kritisch gekeken naar de communicatie van de club en de nieuwsbrieven voorbereid.
Werkzaamheden
Als voorzitter van de redactieraad ben je aanjager van voor de clubcommunicatie en dat ideeën omtrent de communicatie tot uiting komt binnen de club. Hierbij hoort onder andere:
- Adviseren van het bestuur op het gebied van communicatie;
- Uitdragen en uitvoeren van het communicatiebeleid;
- Voorzitten redactieraad;
- Actueel houden van de website (met andere leden van de redactieraad);
- Verzorgen van de nieuwsbrieven;
- Aanjagen van social media;
- Profileren van de club richting de buitenwereld via regionale media;
- Ontwikkelen van middelen als communicatiedragers van de club.
Voor de communicatiewerkzaamheden zoals het actueel houden van de website moet rekening worden gehouden met flexibele inzet. Nieuws vereist vanzelfsprekend een korte reactiesnelheid. In het hoogseizoen zal de gemiddelde inspanningen rond de 3 uur per week kosten.
Interesse?
Spreek deze functie voor algemeen bestuurslid je aan, meld dan je interesse via info@gcbentwoud.nl. Meer weten stuur een e-mail of bel Virginia den Breems.