Sponsors

Herinnering: betaal svp uw contributie 2020!

woensdag 11 maart 2020

Een fors aantal leden heeft helaas nog niet de contributie over 2020 betaald.

Wil een ieder even nakijken of het is overgemaakt?

 

Zo niet, dan hierbij een vriendelijk, doch dringend, verzoek om € 100,- over te maken op:

 

IBAN NL 56 RABO 0146 6491 76

t.a.v. Golfclub Bentwoud

 

NB.  Studenten betalen € 50,-, jeugdleden betalen € 30,-

 

Met vriendelijke groet,

Edwin Ludwig

Penningmeester