Sponsors

Lustrumweek en ALV verplaatst

woensdag 29 april 2020

Heel voorzichtig worden de eerste golfactiviteiten weer opgestart. De jeugd mag op sommige banen vandaag weer de baan in. In België mogen de golfers naar verwachting komende week weer starten.

De Nederlandse Golffederatie (NGF) doet haar best om, onder strikte voorwaarden, het golfen voor volwassenen ook weer mogelijk te maken. Vooralsnog echter is Golfbaan Bentwoud tot en met 19 mei gesloten.

 

Als de Golfbaan op 20 mei weer open mag, dan zullen er strikte voorwaarden gelden. Zoals starten met maximaal 3 personen, aangepaste regels voor het spelen met de vlag, e.d.. Naar verwachting zal -behoudens de receptie- het Clubhuis in eerste instantie ook gesloten moeten blijven. Dat wil zeggen dat er geen gebruik kan worden gemaakt van het restaurant, het terras en de kleedruimte. 

 

Het Bestuur is van mening dat er pas weer Clubactiviteiten kunnen plaatsvinden, als niet alleen de baan open is, maar ook het Clubhuis weer beschikbaar is. 

Bovendien is er ook tot 1 september een verbod op evenementen van kracht. Het gaat daarbij weliswaar om evenementen met vergunning- en meldplicht. En hoewel daar in principe onze wedstrijden niet onder vallen, dienen we wel rekening te houden met het doel van deze maatregel, namelijk het voorkomen van verdere verspreiding van het virus door samenkomst van grotere groepen. 

 

We zullen als Bestuur voorzichtig en stapsgewijs bezien wanneer we onze eerste wedstrijd weer kunnen gaan organiseren. Bij het starten van de Clubactiviteiten zullen we ons laten leiden door (het risico voor) de gezondheid van onze leden en de dan geldende restricties. 

In dit kader, en mede gelet om de huidige onzekerheid, heeft het Bestuur inmiddels een besluit genomen over een drietal belangrijke Clubactiviteiten: 

  • Besloten is om de voor 7 april geplande Algemene Ledenvergadering samen te voegen met de najaarsvergadering van donderdag 12 november. 
  • De matchplay-kampioenschappen, die voor eind mei waren gepland, gaan dit jaar niet door. We gaan er op dit moment vanuit dat de strokeplay-kampioenschappen in oktober wel gewoon doorgang kunnen vinden.
  • Het lustrum dat we in juli wilden vieren, wordt verplaatst naar oktober. Het lustrumfeest zal nu gecombineerd worden met de Slotwedstrijd van zaterdag 24 oktober.

Het Corona-virus brengt veel onzekerheid met zich mee. Met deze mail hopen we een perspectief te geven op de manier waarop we onze verenigingsactiviteiten weer kunnen opstarten.

 

We wensen u en de uwen een goede gezondheid toe!

En we hopen u spoedig weer op het Bentwoud te kunnen ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet,

Herman Haarman

Golfclub Bentwoud (voorzitter)