Sponsors

Herman Haarman benoemd als Erelid

dinsdag 13 april 2021

Na zijn aftreden als voorzitter van het bestuur van Golfclub Bentwoud is Herman Haarman door het nieuwe bestuur tijdens de ALV van 13 april jl. benoemd tot Erelid.

 

Herman is 6 jaar voorzitter geweest. De nieuwe voorzitter Maria Loomans noemde zijn verbindende vermogen, zijn rustige aanwezigheid en zijn vasthoudende inzet voor de Club in samenwerking met de Golfbaan. 

Via het Teams-scherm kreeg Herman van de 30 online aanwezige leden applaus, en van de bij hem fysiek aanwezige bestuursleden bloemen.  

 

Later in het clubjaar zal, indien de COVID-situatie het weer toestaat, nog verder aandacht worden geschonken aan het afscheid en erelidmaatschap van Herman.