Sponsors

Lustrumviering helaas opnieuw uitgesteld

zaterdag 22 mei 2021

Beste Leden,

 

Vorig jaar (2020) zouden de festiviteiten rondom het tweede lustrum van de Golfclub Bentwoud plaatsvinden. Zoals bekend heeft toen Corona heel veel roet in het eten gegooid en moesten de diverse onderdelen van de feestelijkheden worden afgeblazen.

 

Vol goede moed zijn het bestuur en de evenementencommissie in 2021 doorgegaan op de ingeslagen weg. Dit keer in nauwe samenwerking met de jubilerende Golfbaan Bentwoud. De Coronamaatregelen zullen toch in juni 2021 wel niet meer gelden? Dat was de gedachte en uiteraard ook onze hoop.

 

Helaas moeten we constateren dat we als land nog lang niet uit de brand zijn. Natuurlijk worden op dit moment maatregelen versoepeld en gaan diverse gelegenheden weer mondjesmaat open. Denk aan bibliotheken, zwembaden, terrassen en sportscholen.

 

De restricties blijven echter nog volop van kracht. Beperkte groepsgrootte, 1,5 meter afstand, mondkapjes enz.

 

Het bestuur is van mening dat een feest ter gelegenheid van het lustrum pas een echt feest kan worden als deze restricties er niet meer zijn. Afstand houden met een paar honderd man wordt erg lastig. Bediening aan tafels in plaats van een buffet is bijna niet te organiseren. Dansen op 1,5 meter afstand klinkt niet echt gezellig.

 

Als we naar de routekaart van de overheid kijken en naar de beperkingen die zeker tot diep in de zomer aanwezig zullen zijn dan wordt een uitbundig feest met alles erop en eraan praktisch onmogelijk.

 

Ook het overleg met de Nederlandse Golf Federatie heeft ons gesteund om tot de overtuiging te komen dat we de feestelijkheden en de wedstrijden rondom het lustrum helaas moeten afblazen. Een shotgun wedstrijd met meer dan 100 spelers is bijvoorbeeld niet toegestaan.

 

Dit betekent dat alle aangekondigde activiteiten op 26, 28, 29 en 30 juni niet door zullen gaan.

Als de Coronamaatregelen volledig zijn verdwenen zullen wij een nieuw voorstel doen om de feestelijkheden alsnog te organiseren. Naar verwachting zal dat niet eerder zijn dan in 2022.

 

Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor het genomen besluit en wij wensen u allen een prachtige zomer toe en veel golfplezier.

 

Namens het Bestuur,

 

Maria Loomans