Sponsors

ALV 11 november: nieuwe bestuursleden en presentatie Baan

dinsdag 26 oktober 2021

Het Bestuur van Golfclub Bentwoud nodigt je hierbij uit voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 11 november 2021.

 

Inloop: v.a. 19.00 uur / Aanvang: 19.30 uur

 

Het bestuur vindt het fijn dat we nu weer een fysieke vergadering kunnen beleggen en hopen op een grote opkomst.

 

De agenda en bijbehorende stukken kun je vanaf deze pagina downloaden.

Belangrijke agendapunten zijn onder meer de begroting 2022 en het benoemen van twee nieuwe bestuursleden: Henk Beusekamp en Guus Zwetsloot.

Conform artikel 2.2 van de statuten kunnen tegenkandidaten voor de bestuursfuncties zich uiterlijk 7 dagen vóór 4 november a.s. melden via info@gcbentwoud.nl.

 

Daarnaast zullen we de ontwikkeling van de club bespreken en goedkeuring vragen voor een aanvulling op het wedstrijdreglement.

 

Uiteraard is het voor alle leden mogelijk om met betrekking tot andere agendapunten wijzigings-voorstellen in te dienen. Wijzigingsvoorstellen kunnen alleen in behandeling worden genomen en tijdig voorafgaand aan de ALV ter kennisneming aan alle leden worden toegezonden, wanneer deze uiterlijk maandag 8 november zijn ontvangen op ons e-mailadres info@gcbentwoud.nl.

 

Na het formele gedeelte van de ALV zal Harry van Laviere ons meenemen in zijn werkzaamheden ten aanzien van de Greenkeeping en GEO-certificering. Immers het duurzaam beheer van een golfbaan wordt niet alleen bepaald door het niet meer gebruiken van bestrijdingsmiddel. In zijn presentatie zal Harry ons vertellen hoe de greenkeepers duurzaam en verantwoord en milieuvriendelijk aan natuurbeheer doen.

 

De bijeenkomst zal tussen 21.30 en 22.00 uur gesloten worden waarna u nog een laatste drankje kan drinken aan de bar.

 

Graag tot 11 november aanstaande!

 

Namens het Bestuur

Maria Loomans (voorzitter)