Sponsors

Uitnodiging en stukken ALV 19 april a.s.

vrijdag 31 maart 2023

Aan alle leden,

 

Het Bestuur van Golfclub Bentwoud nodigt je hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 19 april 2023.

De vergadering zal gehouden worden in de grote zaal boven bij Roest en begint om 19.30 uur.

Vanaf 19.00 uur kunnen jullie alvast een kop koffie met ons drinken.

 

De agenda en bijbehorende stukken staan gepubliceerd op de volgende (besloten) pagina:

 

Algemene Ledenvergadering 19 april 2023 :: Golfclub Bentwoud (gcbentwoud.nl)

 

Van de volgende stukken is de goedkeuring nodig van de leden van onze club die de ALV bezoeken

  • Jaarrekening 2022
  • Concept huishoudelijk reglement
  • Concept wedstrijdreglement van de clubkampioenschappen.

Wanneer je inhoudelijke opmerkingen over deze stukken hebt, verzoeken wij je vriendelijk deze uiterlijk 5 dagen van tevoren aan ons te mailen (info@gcbentwoud.nl), zodat wij ons goed kunnen voorbereiden op deze vergadering.

 

Na het officiële gedeelte nodigt het bestuur je uit voor een drankje aan de bar in Roest.

 

Tot ziens op 19 april!!!

 

Namens het Bestuur

 

Maria Loomans (voorzitter)

Golfclub Bentwoud