Ereleden en leden van verdienste

Golfclub Bentwoud erkent bijzondere leden. Een erelid wordt voorgedragen aan en benoemd met instemming van de Algemene ledenvergadering. Een lid van verdienste wordt voorgedragen door leden aan het bestuur of erkend door het bestuur. In beide gevallen heeft het betreffende lid bijzonder veel voor de club gedaan op basis van vrijwillige inzet.

Erelid golfclub Bentwoud

2017 E. (Eddy) Langkamp
2021 H. (Herman) Haarman

Lid van verdienste golfclub Bentwoud

2020 C. (Cock) Verkade
2019 R. (Rini) Hartman-Dekker
2019 R.G. (Rick) Rijneker
2019 A. (Ad) Verdel