Slotevenement 24 oktober 2020

Om het virus te vriend te houden heeft de evenementenCie er geen wedstrijd van gemaakt, maar een evenement. Daarmee speelde ze in op het interpretatievermogen van Boa’s die zich toch met enige regelmaat op ‘ons’ erf begaven om te zien of eenieder zich gedroeg. En een wedstrijd was toch een dingetje waar we liever onze vingers niet aan brandden. En gezien het feit dat van een uitslag met prijsuitreiking toch geen sprake kon zijn, geheel terecht dus.

Met de precisie van een vaccinatiecampagne werden in Roest de uitverkorenen langs een route geleid om daar via de bar een goodybag in ontvangst te nemen met daarin wat welkome versnaperingen voor de komende vier uur. Verderop een lange tafel waar door Thea en Chiel de kaarten werden uitgereikt met het verzoek om via de westelijke terras Roest weer te verlaten.

Wat er zich zoal in de baan heeft afgespeeld is scribent eigenlijk geheel ontgaan. Er was wel een drive om nog voor donker de bal in de laatste hole te krijgen. En dat lukte. Naast de green van C9 werden de kaarten tevoorschijn gehaald om e.e.a. te controleren, maar daar kwam al zwaaiend Maria aangerend om te zeggen dat we de kaarten niet in de doos hoefden te deponeren… We mochten ze als aandenken aan een geslaagde middag mee naar huis nemen.

Jammerrrrr van mijn 42 stablefordpuntjes…