Mei 2021 - Interview met Maria Loomans (nieuwe voorzitter)

De tafel in de prachtig verbouwde voormalige kleuterschool in Hazerswoude zou in een gemiddelde talkshow niet misstaan. Ruimte genoeg om een ‘coronaproof’ interview te houden met Maria die samen met Stephan in dit unieke huis woont.

 

“Waarom neem je de moeite om veel tijd te steken in het voorzitterschap van Golfclub Bentwoud?”

 

De afgelopen jaren was ik natuurlijk al bestuurslid van de club en tijdens de laatstgehouden ledenvergadering ben ik benoemd tot voorzitter als opvolger van Herman Haarman die deze functie maar liefst 6 jaar heeft bekleed. Door mijn ervaring van de afgelopen jaren heb ik voldoende ideeen opgedaan om het voorzitterschap tot een succes te maken. Het bloed kruipt natuurlijkook waar het niet gaan kan. Mijn loopbaan in leidinggevende functies was er natuurlijk niet voor niets. Dus ik vind het leuk om te doen en leiding te geven aan het, deels nieuwe, bestuur. Ik vind het echt een eer om het te mogen doen. En ik heb er gelukkig ook de tijd voor.

 

“Kun je wat meer over jezelf, je familie en je achtergrond vertellen?”

 

Al ruim 15 jaar beoefen ik met veel plezier de golfsport. Het is opvallend dat je op oudere leeftijd toch nog zo fanatiek een sport kan beoefenen. 

Ik ben geboren in Delft en kom uit een gezin van 8 kinderen. Thuis waren we allemaal fanatieke hockey-spelers. Zelf heb ik een tijd in het Zuid-Hollands elftal gespeeld. 

 

Op jonge leeftijd trouwde ik met Stephan Loomans. Allebei studeerden we toen nog. Hij studeerde voor architect en ik studeerde pedagogiek. Wij kregen 4 kinderen die wij natuurlijk fantastisch vinden. Zij gaven ons weer 11 kleinkinderen waar wij volop van genieten.

 

In mijn arbeidzaam leven heb ik vanuit het opvoedbureau in de Bollenstreek vele ouders met hun kinderen pedagogische ondersteuning gegeven. Op scholen en consultatiebureaus heb ik veel lezingen verzorgd over verschillende pedagogische vraagstukken.

 

De laatste 10 jaar was ik directeur van een kinderdagverblijf in Zoeterwoude. In mijn vrije tijd heb ik veel bestuursfuncties vervuld en heb ik lange tijd raads- en commissiewerk voor de voormalig gemeente Rijnwoude uitgevoerd.

 

“Had je tijdens die functie te maken met de plannen voor Bentwoud?”

 

Ik stond letterlijk in de jaren 1998 – 1999 aan het begin van de besluitvorming over de aanleg van de golfbaan Bentwoud. Toen al werd er door de politiek besloten dat het een openbare baan moest worden waar iedereen die er voor betaalde op kon spelen. Nu noemen wij dat een “pay and play baan”. 

 

“Welke functie had je in het bestuur voordat je de stap naar voorzitter maakte?”

 

De afgelopen drie jaar heb ik met plezier en inzet  mijn functie binnen het bestuur  uitgevoerd. Mijn aandachtsgebied was de wedstrijdkalender en het begeleiden van de wedstrijdcommissies. De laatste tijd wordt het overleg met de directie van Bentwoud en de commissies steeds intensiever om de wedstrijden in goede banen te leiden. 

 

“Is het dan zoveel drukker geworden in de afgelopen jaren?”

 

Als golfclub krijgen wij steeds meer leden die mee willen spelen met de wedstrijden.  Veel meer leden dan voorheen zien het voordeel van spelen in wedstrijd-verband. En zeg nu eerlijk als men zich inschrijft voor clubwedstrijden dan is de speler zeker van een plek voor 9 of 18 holes. En dit zelfs, idien gewenst, meerdere keren per week Veel mensen moeten tegenwoordig de wekker zetten om midden in de nacht voor een week later te kunnen boeken. Doordat steeds meer mensen in de coronatijd zijn gaan golfen is de druk op de starttijden in Bentwoud steeds groter geworden. Naast 600 leden van de club zijn er de ruim 1000 leden van de Stichting en daarnaast zijn er nog business leden. Allemaal willen we golfen en vinden we dat we daar ook recht op hebben. Inderdaad konden we twee jaar geleden gemakkelijk een flight boeken. Er lag toen niet of nauwelijks druk op de starttijden.

 

“Vind je het te druk op de golfbaan? Mijn ervaring tijdens mijn marshal-diensten is dat de doorloop op de baan gedurende de Corona-tijd bijna vlekkeloos verloopt!”

 

Dat klopt inderdaad. Vergeet niet dat we natuurlijk een lange periode slechts met twee-ballen de baan in mochten en nu dan gelukkig weer met drie-ballen. Dat zorgde wel voor goede doorstroming. Zodra er weer volop vier-ballen de baan in mogen dan zal de situatie wel degelijk veranderen

 

Toch zullen we samen als club en baan een oplossing moeten vinden om het golfen met elkaar leuk en positief te houden. Daarom zal ik samen met mijn mede-bestuursleden de samenwerking en communicatie met de directie van de baan blijven onderhouden. In een positieve samenwerking hoop ik dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Volgens mij en de andere bestuursleden gaan we er vanuit dat we elkaar hard nodig hebben. Omdat we nu 600 leden hebben zullen we ook binnen het bestuur moeten gaan nadenken hoe we onze club in de toekomst professioneel kunnen gaan besturen. Zowel de golfers met hoge- als lage handicap moeten zich thuis kunnen voelen in onze club.

 

“Hoe gaat de communicatie tussen bestuur en leden vorm krijgen?”

 

Het plan is om zes keer per jaar een Nieuwsbrief te verzenden aan de leden. De eerste wordt als het goed is op 15 mei verzonden. Als de leden rond die datum dit interview lezen, dan is die verzending inderdaad gelukt.

 

Tussendoor is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om extra nieuwtjes te delen met de leden.

Via de nieuwsbrief en de ALV houden wij de leden op de hoogte van onze ideeën. Ook gaan we in gesprek met de leden van de verschillende commissies en andere individuele clubleden om bij hen ideeën op te doen.

 

Hartelijk dank voor dit interview en veel succes met het voorzitterschap van GC Bentwoud!

 

Wanneer u na het lezen van dit stuk de behoefte heeft om nu al uw suggesties aan het bestuur mee te geven schroom dan niet contact met Maria op te nemen.