November 2022 - Interview met Onno Jacobs

(door Eduard de Beer)

 

Iets minder dan in het Coronajaar 2021 maar toch dit jaar weer 140.000 rondjes van 9 holes. Stel dat de gemiddelde golfer 50 slagen per rondje nodig heeft (optimistische aanname). Dan zijn er in 2022 ongeveer 7 miljoen (7.000.000) ballen geslagen op Bentwoud. Hoe fantastisch ligt de baan erbij als je bedenkt dat vast niet al die 7 miljoen keer de divots zijn gerepareerd! Wat dat betreft hulde aan de greenkeepers, de spelers en natuurlijk aan de vrijwilligers die bij de jaarlijkse divot-dag komen opdagen.

 

Onno JacobsTegenover mij zit een trotse Onno Jacobs. De man die de financiën van golfbaan Bentwoud scherp in de gaten houdt. Tegen het einde van het jaar is het goed om te vragen naar het wel en wee van de baan.

 

Hoe zijn die 140.000 rondjes van 9 holes verdeeld over de verschillende groepen die de baan bespelen?

 

De 140.000 ronden zijn globaal als volgt verdeeld. Ongeveer 30% wordt gespeeld door greenfee-spelers. De overige 70% is verdeeld over de leden van de Club (ongeveer 600), de leden van de Stichting (ongeveer 1200) en de spelers die een rondekaart hebben en geen lid zijn van Club of Stichting.

 

Op dit moment is er een wachtlijst van ongeveer een jaar voor een zogeheten onbeperkte rondekaart. Op de wachtlijst staan ongeveer 30 mensen. Deze kaarten kunnen pas weer worden uitgegeven als er spelers in deze categorie stoppen of vertrekken.

 

Bentwoud heeft geen plannen om in navolging van bijvoorbeeld Westerpark deze rondekaarten 50% in prijs te verhogen. Helemaal zeker van het effect zijn we nog niet maar we hebben de indruk dat bij Westerpark wel een aantal rondekaarthouders zullen vertrekken vanwege deze reden. De prijzen van de diverse kaarten zullen voor Bentwoud in december bekend worden gemaakt.

 

Omzet

 

De omzet van Bentwoud is ongeveer € 3 miljoen. Daarvan is ongeveer 1/3 afkomstig van greenfeespelers, 1/3 van rondekaarthouders en 1/3 deel van de business-club (ongeveer 100 bedrijven), de Driving Range, de opbrengst van verhuur van buggy’s en lockers en last but not least de pacht van Vermaat voor het restaurant. Gedurende de coronatijd was deze opbrengst natuurlijk gering maar dit jaar gaat dat ook weer de goede kant op.

 

Er is veel geinvesteerd in de baan in het afgelopen jaar. Was dat financiëel geen probleem?

 

Terugkijkend kunnen we constateren dat de baan het in de beginjaren heel zwaar heeft gehad. In 2016 was de situatie zelfs kritiek. Na goed overleg met aandeelhouders en de eigenaren van de grond is de situatie gelukkig ontzettend verbeterd. Vanaf 2017 hebben we zwarte cijfers kunnen noteren. Met de aandeelhouders is afgesproken dat de winsten zouden worden aangewend om schulden af te lossen en te investeren in de kwaliteit van de baan.

 

Je moet wel onder een steen gewoond hebben om niet te kunnen zien wat het effect daarvan is geweest. Alle bunkers zijn in de afgelopen jaren gerenoveerd. Er is beschoeiing aangelegd op de cruciale plekken langs het water en er is veel geïnvesteerd in de driving range. Een welbestede uitgave van ongeveer € 1 miljoen. Het Trackman systeem is weliswaar geleased maar de vele voorbereidende werkzaamheden (onder de grond) zijn uiteraard door Bentwoud betaald.

 

Gelukkig hebben de aandeelhouders volledig ingestemd met het plan om voorlopig alleen maar te investeren in de kwaliteit van de baan en ziet men voorlopig nog steeds af van dividend. Een ideale samenwerking met deze belangrijke mensen voor Bentwoud.

 

Trackman


We moeten natuurlijk de kosten van het systeem wel terug gaan verdienen. Binnen afzienbare tijd zullen de kosten van driving range ballen wel een stukje omhooggaan. De verhoging zal overigens beperkt zijn. Er zal geen onderscheid gemaakt worden tussen de prijzen van ballen voor spelers die wel van het systeem gebruik maken en spelers die dat niet doen. Het plezier dat het systeem bij het oefenen brengt zal veel mensen over de streep trekken om er gebruik van te maken. Het zal drukker worden op de driving range en spelers zullen er meer tijd door gaan brengen!

 

Investeringen in 2023

 

Er zijn natuurlijk plannen om de buggyruimte te verplaatsen naar een nieuw onderkomen bij de Driving Range. Helaas zijn de bouwkosten en de kosten van materiaal zo enorm gestegen dat deze plannen voorlopig in de koelkast staan.

 

Er zal volgend jaar wel geïnvesteerd worden in de beschoeiing langs hole B7. Dat is een flink lange hole dus dat wordt een hele klus maar gezien de staat van de oevers is het onvermijdelijk.

 

Voor de B&B, welke op de plaats van een af te breken boerderij achter de Driving Range staat gepland, lopen de vergunningsaanvragen. We houden rekening met behoorlijk lange procedures en hopen rond eind 2024/begin 2025 een B&B met ongeveer 30 kamers in gebruik te kunnen nemen. Uiteraard is het de bedoeling dat logeren en golfen wordt gecombineerd maar ook niet-golfers zullen van harte welkom zijn. De toegang naar de B&B zal overigens wel via de golfbaan zijn.

 

Alle andere investeringen zullen ook in 2023 uitsluitend gericht zijn op de kwaliteit van de baan en het verder aflossen van schulden.

 

Onno, hartelijk dank voor je openhartigheid en namens de Club wensen wij Bentwoud ook voor 2023 het allerbeste toe. Wat goed is voor Bentwoud is per slot van rekening ook goed voor de club!