Bestuur

Herman Haarman, voorzitter

Ik ben parttime wethouder en interim-manager. Ik woon samen met Dorine en onze dochter in Benthuizen. Nadat ik mijn tweede knieoperatie had ondergaan, vanwege blessures die ik op de tennisbaan had opgelopen, heb ik me door een klant laten verleiden om aan een golfclinic mee te doen. Datzelfde jaar haalde ik niet alleen mijn gvb maar ging ik ook op golfreis naar Tunesië. Sindsdien heeft het golfspelletje me gegrepen en niet meer los gelaten.

 

Vanaf het voorjaar 2015 ben ik lid van het bestuur. Ik heb in dat jaar een beleidsplan geschreven om de koers van de vereniging vast te leggen. In het najaar van datzelfde jaar ben ik gekozen als voorzitter van de club.

 

De vereniging is de laatste jaren snel gegroeid. Het is mijn ambitie de club in een rustig tempo verder te laten groeien. Ik zet me in om iedereen zich bij de vereniging thuis te laten voelen. Ongeacht zijn handicap of leeftijd. Dit doet de club door elk jaar circa 150 wedstrijden of ander soortige evenementen te organiseren. De vijftig vrijwilligers die deze activiteiten organiseren zijn daarbij goud waard voor de vereniging. Om je thuis te voelen, is goede communicatie essentieel. De website en de nieuwsbrief zijn daar belangrijke instrumenten. Het gebruik van sociale media als Facebook kan nog verder ontwikkeld worden om het clubgevoel te versterken. Om je thuis te voelen is gedrag en wederzijds respect ook van groot belang. Daar moeten we elkaar op aanspreken. Als we aan deze punten werken, kunnen we naar mijn overtuiging de gezelligste golfclub van Zuid-Holland zijn en blijven.

 

Waar kun je mij over aanspreken? Algemeen beleid & marketing, contactpersoon voor de golfbaan, golfacademy, Roest, andere golfclubs & Businessclub Bentwoud en klachtencommissie en commissie van beroep.

 

 

Edwin Ludwig, bestuurslid met portefeuille penningmeester

Waar kun je mij over aanspreken? Financieel beleid, financiële administratie, statuten en het huishoudelijk reglement en contactpersoon voor de kascommissie.

 

 

Bob Palfenier, secretaris

Mijn naam is Bob Palfenier. Ik word op 27 mei 2017 67 jaar en woon in Zoetermeer, samen met mijn partner Mark Schippers. Ik ben inmiddels al ruim 4 jaar vrij van werken, eerst vroeg-pensioen en nu dus een van de vele AOW’ers. Daardoor beschik ik over veel vrije tijd, die ik voor een groot deel aan golf besteed.

 

Ik heb midden negentiger jaren in Zwolle kennisgemaakt met de golfsport, waar ik ook mijn GVB op de ‘ouderwetse’ manier heb gehaald. Daar heb ik ook een paar jaar competitie gespeeld en was ik lid van de wedstrijdcommissie. Na mijn verhuizing naar Zoetermeer kwam er vooral door het zeer tijdrovende woon-werk verkeer te weinig van golf en ben ik dan ook tijdelijk gestopt. Sinds mijn pensionering  heb ik de golfsport weer opgepakt en ben ik lid geworden van de golfclub Bentwoud, en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.

 

In 2015 was ik betrokken bij de start van de wedstrijden voor de senioren en ik heb 2 jaar voorzitter van de betreffende commissie mogen zijn. Na het zien van de dit voorjaar ontstane vacatures, vond ik het voor mezelf een boeiende uitdaging om een volgende stap te mogen zetten in het mee mogen aansturen van onze golfclub. Natuurlijk is het goed beheren en verzorgen van het secretariaat dan mijn eerste taak, maar zeker niet onbelangrijk is het om samen met de andere bestuursleden vorm te geven aan de ontwikkelingen voor de toekomst. Voor mij is dan de betrokkenheid van alle leden bij de golfclub, op welke manier dan ook, een belangrijk item, waaraan ik hoop een bijdrage te kunnen leveren.

 

Waar kun je mij over aanspreken? Secretariaat, ledenadministratie, contactpersoon voor de NGF, andere golfclubs, handicap- & regelcommissie en Roest, info@gcbentwoud.nl en website achter de inlog (Telegolfdashboard).

 

 

Maria Loomans, algemeen bestuurslid

Als Maria Gronheid ben ik geboren in Delft. Daar trouwde ik ruim 40 jaar geleden met Stephan Loomans. In Delft heb ik fanatiek jarenlang gehockeyd bij Ringpace. Sinds 10 jaar ben ik actief in de golfsport. Ik behoor tot die veel verguisde spelers die in een weekend het GVB haalde in Amsterdam bij Abcoude.

 

Na het behalen van het GVB ben ik pas lessen gaan nemen. Eerst in Goude bij IJsselweide. Maar toen Bentwoud werd aangelegd en de academy opgericht, ben ik hier verder les gaan nemen. Al drie jaar heb ik met een vast groepje les bij Jos. Naast plezier met elkaar leren we veel en verbeteren we ons spel traag maar wel gestaag. Drie jaar heb ik meegespeeld met het dames seniorenteam, eerst op dinsdag en later op donderdag. Ook dit is een spannende en enerverende ervaring.

 

In augustus ga ik met pensioen en krijg ik tijd om mij voor de club in te zetten. Golfen is een individuele sport waar je steeds met je eigen (on)bekwaamheid wordt geconfronteerd. Tijdens de gezellige 19de hole ontstaat er weer een wij-gevoel, het is dat wat het golfspel compleet maakt. Hieraan wil ik graag mijn bijdrage leveren door mijn activiteiten in het bestuur. Ik hoop iedereen tijdens de wedstrijden en andere activiteiten beter te leren kennen.

 

Waar kun je mij over aanspreken? Wedstrijdkalender, wedstrijdcommissies, evenementencommissie en NGF-competitie. 

   

Maarten van Geffen, algemeen bestuurslid

Waar kun je mij over aanspreken? De website (www.gcbentwoud.nl), marketing en communicatie(beleid) en clubkleding.