Club- en Wedstrijdagenda

De wedstrijden georganiseerd door golfclub Bentwoud zijn veelal alleen bestemd voor leden.

Mocht u een keer willen deelnemen als introducé / belangstellende (mogelijk aankomend lid), neemt u dan contact op met de wedstrijdcommissie: wc@gcbentwoud.nl

 

De wedstrijdkalender staat hieronder vermeld. De inschrijving voor de wedstrijden vindt plaats via het afgeschemde ledengedeelte van deze site. Wedstrijden worden enkele weken voor aanvang opengezet voor inschrijving.