Overzicht clubwedstrijden

De wedstrijden georganiseerd door Golfclub Bentwoud zijn veelal alleen bestemd voor leden.

Mocht je een keer willen deelnemen als introducé/belangstellende (mogelijk aankomend lid), neem dan contact op met de desbetreffende commissie.

 

Het jaarlijkse overzicht van de clubwedstrijden staat op de Wedstrijdkalender.

De inschrijving voor de wedstrijden vindt plaats via het Persoonlijke Dashboard, alleen toegankelijk voor leden. Wedstrijden worden enkele weken voor aanvang opengezet voor inschrijving.