Hcp & Regelcommissie

Taak van de commissie

De taak van de commissie is tweeledig en wel het bevorderen van de regelkennis onder de leden en het bewaken van het EGA-handicapsysteem.


 

Regelkennis bevorderen

Het is van groot belang dat onze leden een zo goed mogelijke kennis van de golfregels hebben. Dit vergroot het spelplezier en maakt behaalde scores vergelijkbaar. De commissie organiseert twee keer per jaar (in voorjaar en najaar) een regelavond en op verzoek een extra avond voor de competitiespelers vlak voor aanvang van de golfcompetitie in het voorjaar met speciale aandacht voor matchplay. De regelavonden worden door gemiddeld 35-40 leden bezocht. Behandeld worden diverse aspecten van de regels en etiquette van het golfspel op een zo interactief mogelijke manier. De leden krijgen alle gelegenheid om zelf ideeën aan te dragen of vragen te stellen.
De commissieleden zelf zijn met grote regelmaat aanwezig bij de wedstrijden van de club en fungeren dan als vraagbaak voor de leden. Daarnaast heeft de commissie regelmatig overleg met de baan over regeltechnische aspecten. Verder onderhoudt de commissie communicatie met de NGF over regeltechnische zaken.

 


Het handicapsysteem

De commissie voert de volgende taken uit:

  • bewaakt de juiste toepassing en integriteit van het handicapsysteem
  • beheert de administratieve verwerking van de qualifying kaarten
  • controleert op steekproefbasis de ingevoerde kaarten en analyseert afwijkende scores
  • assisteert bij problemen met het invoeren van scorekaarten
  • adviseert de baan periodiek over de stroke-index indeling van de baan op basis van de door de leden gelopen kaarten
  • begeleidt nieuwe ontwikkelingen van de NGF zoals recent de invoering van de app Golf.NL

 

De leden van de handicap- en regelcommissie zijn:

 


  

 

- Levente Tanka - Rob Kleihorst - Paul Verbeek

 

 

Emailadres van de commissie: hcpcommissie@gcbentwoud.nl