Sportief beleid

Een initiatief van Golfclub Bentwoud om fitter, beter, slimmer en met meer plezier te golfen.

 

Ik doe meee aan een of meer activiteiten van het Sportief Beleid (Inschrijving is gesloten)

 

Tijdens de ALV van 13 november 2018 is het plan Sportief Beleid door een grote meerderheid van de aanwezige leden van Golfclub Bentwoud goedgekeurd. Er is inmiddels een Commissie Sportief Beleid geformeerd, deze bestaat uit de volgende leden:

Je kunt de commissie bereiken via het mailadres sportiefbeleid@gcbentwoud.nl

 

Wat verstaan we onder Sportief beleid

Sportief Beleid komt er in grote lijnen op neer dat Golfclub Bentwoud alle leden tegen een gereduceerd tarief de mogelijkheid biedt fitter, beter, slimmer, afgestemd op de persoonlijke mogelijkheden en daardoor met meer plezier te golfen. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met Golfacademy Bentwoud en Move4Life. De winterperiode is met name geschikt om deze trainingen met gelijkgestemde golfleden te volgen. De trainingen vinden plaats op Golfbaan Bentwoud.

 

In het eerste voorstel is onderscheid gemaakt tussen de programma’s brons, zilver en goud. Gelet op de reacties na de ALV en de behoefte om deze pilot snel van de grond te tillen, heeft de Commissie Sportief Beleid besloten de trainingsprogramma’s eenduidig als volgt te presenteren:

 

Basistraining Golfacademy Bentwoud

10 golfsessies van 1½ uur om de 2 of 3 weken in groepen van 4 tot 6 leden, inclusief logboekje en intake, status en eindmeting op basis van golftechniek, bewegingsbereik en persoonlijke fitheid. Tevens 3 contactmomenten met fysiotherapeut en fitnesstrainer.

Prijs 299 euro per persoon bij 6 deelnemers.

 

Aanvullende trainingen Move4Life

Golffitness. 3 maanden 1 of 2 keer per week sport specifieke (fysieke) golftrainingen. Maximaal 6 tot 8 personen. Inclusief intake, health check (bloeddrukmeting, bloedsuikermeting, bodyscan), flexibiliteitsmeting, golf specifieke warming up en stretching, blessurepreventie, flexibiliteitstraining, balanstraining, rotatietraining, ademhalings- en ontspanningsoefeningen, golfyoga en evaluatie en eindtest.

Prijs 1 keer per week 162,50 euro per persoon.

Prijs 2 keer per week 249 euro per persoon.

 

 

Aanvullende trainingen Golfacademy Bentwoud

Baantraining

9 holes baantraining in groepsverband met aandacht voor de pre shot routine en coursemanagement.

Prijs 30 euro per persoon bij 6 deelnemers.

 

Voedingsadviezen

Voedingsadviezen door een voedingsdeskundige; voorlichtingsavond sport en voeding.

Prijs 10 euro per persoon.

 

Mentale training

Cursus ‘Denk beter, speel beter’ onder leiding van Jos Vos en sportpsycholoog Tanne van Nispen. De cursus is bedoeld om de frustratie rondom het golfspel weg te nemen door verandering van mindset. Deelnemers krijgen meer zelfkennis rondom de denkprocessen die zich afspelen bij trainen en het uiteindelijke golfspel op de baan.

Prijs 49 euro per persoon. Prijs bij 11 tot 20 deelnemers 39 euro per persoon.

 

De aanvullende trainingen kunnen ook apart en onafhankelijk van deelname aan de basistraining geboekt worden. De eenmalige korting van 25 euro per persoon voor 2019 die Golfclub Bentwoud bijdraagt, geldt uitsluitend voor de Basistraining Golfacademy Bentwoud en/of de Aanvullende trainingen Move4Life.

 

Bij voldoende aanmeldingen starten we begin 2019 met de trainingen. Aanmelden graag via de knop 'Ik doe mee!'. Indelingen worden in overleg met de Golfacademy en/of Move4 Life gemaakt. Na bevestiging van de inschrijving volgt een factuur die voor aanvang van de training voldaan dient te zijn.

 

Grijp deze mogelijkheid aan om je spel structureel te verbeteren, fitter te worden en daardoor nog meer plezier in het golfspel te ervaren!

 

Ik doe meee aan een of meer activiteiten van het Sportief Beleid(Inschrijving is gesloten)