Sportief beleid

 

Wat verstaan we onder Sportief beleid

In grote lijnen komt het hierop neer: Golfclub Bentwoud wil alle leden de mogelijkheid bieden om fitter, beter, slimmer, en daardoor met meer plezier te golfen. 


Members Only 4.0

Beste leden van golfclub Bentwoud,

61 spelers hebben zich opgegeven voor Members Only welke in volle gang is momenteel. Op enkele kritieken na zijn de geluiden vanuit de academy via de pro's heel positief. Mogelijk ontvangen leden nog een vragenlijst om te inventariseren wat er mogelijk beter of anders moet bij een volgende training die zeer waarschijnlijk Members Only 5.0 gaat heten!

 

Sportieve groeten,
Rob Siemer
Ilse Nadort