Klachtcommissie

De taak van de commissie is:

Ieder lid van de vereniging heeft het recht om bij het bestuur een klacht in te dienen over:

  • de wijze waarop het bestuur of een door het bestuur benoemde commissie of een lid zich bij een bepaalde gelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen alsmede jegens personen die op enigerlei andere wijze aan golfbaan Bentwoud zijn verbonden, zoals baanpersoneel
  • ter zake van het handelen of nalaten van leden in strijd met de Statuten, Huishoudelijk Reglement of andere reglementen en/of besluiten van het bestuur van de vereniging waardoor de belangen van de vereniging of die van de leden van de vereniging of die van de golfsport in het algemeen worden geschaad.

De Klachtcommissie die belast is met advisering aan het bestuur over de afdoening van een klacht conform het door de ALV geaccordeerde klachtreglement. 

Klik hier voor het klachtreglement

 

 

Leden:

  • Peter Krekel (voorzitter)
  • Sophie Vos
  • Onno Bordewijk