Seniorencommissie

De taak van de commissie is:

Het hele jaar door organiseren van wedstrijden en aanverwante activiteiten voor de seniorenleden van de golfclub (dames en heren vanaf 50 jaar).

 

 

De wedstrijden hebben als doel:

•    wedstrijdervaring opdoen/vergroten
•    de onderlinge contacten uitbreiden, maar vooral

•    plezier en gezelligheid bij het golfen te bevorderen.

 

 

Woensdag:  Seniorendag (50+)

Iedere woensdag organiseert de seniorencommissie wedstrijden:

 

- In het zomerseizoen (1 april tot 1 november) beginnen deze om 09.30 uur.

- In de winter (1 november tot 1 april) om 10.00 uur.

 

Op de website van GC Bentwoud staan bij de wedstrijdkalender alle wedstrijden die op de woensdag

(de Seniorendag) worden gespeeld en waarvoor men zich kan inschrijven (18 of 9 holes). De inschrijving sluit op de vrijdagavond 23.00 uur, voorafgaand aan de woensdag waarop wordt gespeeld. Zodra de indelingen zijn gemaakt worden de starttijden gemaild aan de deelnemers en staan uiterlijk dinsdag op de website (Persoonlijk Dashboard), of via de App van Golfclub Bentwoud.

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per wedstrijd en wordt automatisch bij deelname afgeschreven. De deelnemers ontvangen na de eerste deelname aan een wedstrijd daarover een aparte mail van de commissie.

 

Deelnemers dienen zich uiterlijk 15 minuten voor de starttijd te melden bij de wedstrijdtafel in Roest. Daar ontvang je de scorekaart en eventuele nadere informatie over de wedstrijd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij 10 minuten voor hun starttijd aanwezig zijn op de eerste afslagplaats.

 

Naast funwedstrijden met alternatieve wedstrijdvormen spelen we seriewedstrijden, zowel in de zomer als in de winter, die zoveel als mogelijk Qualifying zijn. De resultaten van deze Q-wedstrijden worden na afloop altijd door de commissie doorgegeven voor het WHS (Wereld Handicap Systeem).

 

Van elke wedstrijd wordt een kort verslag verzonden aan de deelnemers met onder meer informatie over de winnaars en de makers van de Neary, de Tweary en eventuele birdies. De volledige uitslagen kunt u ook terug vinden op het Persoonlijk Dashboard of via de App van Golfclub Bentwoud.

 

Prijzen en uitreiking

Op een aantal momenten per jaar organiseert de commissie ook een zogenaamde 'Grote Nazit' waarbij onder het genot van een hapje en drankje, de prijsjes van de afgelopen periode worden uitgereikt. Een 'Grote Nazit' wordt altijd van tevoren schriftelijk aangekondigd door de commissie en deelnemers wordt gevraagd zich apart voor deelname daaraan aan te melden op de website via Persoonlijk Dashboard.

      

  

De Seniorencommissie van GC Bentwoud bestaat uit:   

 

- Ruth Peeters

- Herman Middendorp

- Frits van Zijl

- Arie Pitlo (voorzitter) 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via seniorencommissie@gcbentwoud.nl.