Zomereclectic 2020

Als gevolg van de Corona maatregelen kunnen we u dit jaar slechts een serie van 5 Zomereclectics aanbieden en wel op:

 • dinsdag 16 juni 2020
 • dinsdag 07 juli 2020
 • dinsdag 04 augustus 2020
 • dinsdag 01 september 2020
 • dinsdag 13 oktober 2020 (finale)

 

De spelregels zijn als volgt:

 • De spelvorm is strokeplay met een maximum van dubbel par + 1 per hole (dus u noteert maximaal 7 slagen op een par 3 (3+3+1), 9 op een par 4 (4+4+1) en 11 op een par 5 (5+5+1)).
 • De beste score per hole blijft gedurende de hele serie staan, dus heeft u in de eerste ronde een 5 gescoord op A1 en in de tweede ronde een 7, dan blijft voor het klassement de 5 op uw scorelijst staan. Scoort u echter in de derde ronde een par, dan prijkt er een 4 op uw lijst voor de rest van de serie (tenzij u er nog een birdie of een eagle weet uit te persen).
 • We lopen steeds dezelfde lussen (A+B), zodat u zich maximaal kunt verbeteren.
 • Alle rondes tellen mee voor het klassement (bijzondere omstandigheden voorbehouden); hoe vaker u meedoet, hoe groter uw kans om met een mooie score over de eindstreep te komen.
 • Uw handicap op 1 juni is bepalend voor de hele serie. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan in overleg met de betreffende deelnemer worden afgeweken.
 • Bij elke volgende ronde ontvangt u bij uw scorekaart een strookje met de door u gerealiseerde scores in voorgaande rondes, zodat u kunt zien op welke holes u zich nog zou kunnen verbeteren.
 • Er zijn twee klassementen: een klassement voor de A+B lus en een klassement voor de A-lus, zodat ook dames, die slechts 9 holes kunnen of willen lopen, voor het klassement mee kunnen doen met deze serie wedstrijden.
 • Iedereen levert een scorekaart in, dus ook degenen die 9 holes lopen.
 • Vanwege de Corona maatregelen zal de prijsuitreiking op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.

 

Eindstand Zomereclectic