Sponsors

Nieuwe bestuursleden

donderdag 18 april 2019

Afgelopen Algemene ledenvergadering heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden.

Joost van den Driest heeft zijn penningmeestersfunctie overgedragen aan Edwin Ludwig en Virginia den Breems heeft het stokje overgedragen aan Maarten van Geffen. Maarten is algemeen bestuurslid met o.a. de portefeuille Communicatie.