Sponsors

ALV 16 nov jl: 2 nieuwe bestuursleden en kort verslag

woensdag 22 november 2023

Met een opkomst van 54 leden was de ALV van 16 november 2023 goed bezocht, een recordaantal zelfs.

 

De belangrijkste agendapunten van de vergadering op een rij:

 

Twee nieuwe bestuursleden:

Om te beginnen hebben we een nieuwe voorzitter benoemd: John van der Spek. Daarnaast is Gijs de Man benoemd tot bestuurslid Technische Zaken. John en Gijs volgen Maria Loomans en Ton Korthout op in het bestuur van GC Bentwoud.

Op deze pagina stellen beide nieuwe bestuursleden zich aan jullie voor: Bestuur :: Golfclub Bentwoud

 

De belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld:

  • Een lieve mail van oud-voorzitter Maria Loomans werd door secretaris Max voorgelezen aan de vergadering
  • Ton Korthout heeft de stand van zaken rondom de wedstrijdkalender toegelicht
  • Tonny van Zwienen heeft een inkijkje gegeven in de competitie(teams) 2024
  • De data voor de belangrijkste evenementen zijn bekend gemaakt
  • Veel aandacht voor het jeugdplan van GC Bentwoud
  • GC Bentwoud telt op dit moment 617 leden 
  • Begroting 2024 goedgekeurd. Contributies blijven in 2024 gelijk aan 2023
  • Statuten, huishoudelijk reglement en klachtreglement akkoord voor ondertekening
  • De notulen van de vergadering van 19 april 2023 zijn vastgesteld. Klik op de link. 

Klik hier voor een volledig verslag van de ALV, zijnde de concept-notulen. Zodat jullie exact weten wat er 16 november jl. besproken is.

 

Ik vertrouw erop jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Vriendelijke groet,

Eduard de Beer

Bestuurslid Communicatie.